Informacje

Odpowiedzi na pytania wnioskodawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Rzeszów – Przybyszówka znajdują się w zakładce PRZETARG pod linkiem "ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW".

Wszelkie odpowiedzi na pytania będą aktualizowane w tym samym pliku na bieżąco.

Przetarg - PRZEJDŹ


Ogłoszenie Przetargowe

Przetarg nieograniczony pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Rzeszów – Przybyszówka, wszelkie informacje oraz materiały przetargu znajdują się w zakładce PRZETARG.

Przetarg - PRZEJDŹ


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Początek roku przynosi za sobą zebrania sprawozdawcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W naszej jednostce przypadło szczególe zebranie, organizowane raz na 5 lat - zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wiąże się to z wyborem nowych władz jednostki. Dnia 20.02.2016r. w Rzeszowie o godzinie 17-tej walne zebranie sprawozdawczo wyborcze udzieliło absolutorium staremu zarządowi i w drodze głosowania został wybrany nowy zarząd. Funkcję prezesa jednostki objął dh Arkadiusz Bartosik, wiceprezesem został dh Andrzej Graboś oraz dh Ryszard Micał. Naczelnikiem jednostki pozostał dh Michał Molenda a jego zastępcą wybrany został dh Marcin Kałamarz. 
Na stanowisko sekretarza wybrano dh Roberta Srokę a skarbnikiem pozostała dh Agnieszka Mikołajczyk. Rola gospodarza powierzona została dh Karolowi Oczoś a członkiem zarządu ustanowiono Ramana Srokę. Zmienił się również skład komisji rewizyjnej. Na stanowisku przewodniczącego pozostał  dh Adam Szczepański, natomiast wybrany został nowy zastępca przewodniczącego
dh Stanisław Trela oraz sekretarz komisji dh Dominik Kuźniar. Nowe władze zostały wybrane na lata 2016-2020.. Wszystkim członkom naszej jednostki oraz zaproszonym gościom dziękujemy za obecność.


Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj: Home INFO